Den nasjonale frøbanken

En Noahs ark for truede plantearter.

Mange vet at det internasjonale frøhvelet ligger godt plantet i permafrosten på Svalbard. Men viste du at i Botanisk hage i Oslo finner vi den nasjonale frøbanken? Dette er et viktig ledd i den globale innsatsen for å bevare og sikre verdens biologiske mangfold.

Kunde: UiO

Play Video

Den nasjonale frøbanken

En Noahs ark for truede plantearter!

Mange vet at det internasjonale frøhvelet ligger godt plantet i permafrosten på Svalbard. Men viste du at i Botanisk hage i Oslo finner vi den nasjonale frøbanken?

 

Kunde: UiO

En Noahs ark for truede plantearter!

Mange vet at det internasjonale frøhvelet ligger godt plantet i permafrosten på Svalbard. Men viste du at i Botanisk hage i Oslo finner vi den nasjonale frøbanken? Dette er et viktig ledd i den globale innsatsen for å bevare og sikre verdens biologiske mangfold.

 

Kunde: UiO

Ex situ / in situ

Engasjement for en Bærekraftig Fremtid

En informasjonsfilm om frøbanken ved Naturhistorisk museum.

Ex situ-bevaring: Arten bevares utenfor sitt naturlige leveområde, for eksempel i frøbank eller i levende samling i en botanisk hage.

In situ-bevaring: Arten bevares der den vokser naturlig, for eksempel ved å verne områder eller ved ulike skjøtselstiltak.

Prydkirsebær i blomst 30. mars midt i Corona

Prydkirsebær i blomst 30. mars midt i Corona.

Frø i mikroskop

Frø i mikroskop

Foto: Karsten Sund